DUYURULAR:
Kayıtlı duyuru bulunamadı
Karakter Boyutu :

Mahallerimiz

AKKÖSE (ZENO AKKÖSE ) MAHALLESİ 

                                                               

                                                

                                                   Akköse MAHALLESİ Muhtarı

İlçenin doğusunda yer alır, İlçeye mesafesi 4 km. olup  ana yolu tamamen betonlanmıştır. Köy Aksilisa  Irmağı ile ikiye bölünmüştür.  Batıda kalan yerleşim alanı merkez olup  Merkez ve Gürcili semtleri olarak anılır.  Doğuya kalan kısımda Lişo ve Lişako diye anılan  yerleşim alanlarından ibaret olup  her dört alanda birbiriyle iç içedir.

Resmi mahalleleri  yoksa da  yerleşim  alanları  mahalle  olarak  adlandırılmıştır.  8 tane olan mahalleleri şöyledir :

1 – Küçük  (Ağağorğor ) Mahalle  -  2 – Güney (Ğayleloraş) Mahallesi.    3 -  Merkez (Aksilisa ) Mahallesi . – 4 – Gürcili Mahallesi.  -  5  - Bilali  Mahallesi . -  6  -  Yencami  (Lişo ) Mahallesi.:  - 7 -  Dikbayır (Lişako ) Mahallesi. – 8 – Soğuksu (Sisano ) Mahallesi.

Eldeki mevcut verilere göre Hicri 1117 yılına kadar geçmişine inilmektedir. Köye ilk yerleşenlerin  Hacı  Fettahoğulları,  Kaldırımoğulları ve Gürcüoğulları oldukları söylenmektedir.

Bucakken Dernekpazarı’na bağlı olup ilçe olduktan sonra  referandumla Çaykara ya bağlanmayı kabul eden  Ulucami MAHALLESİ ile iç içe  olup tek köydü. İlçenin en geniş çay bahçeleri alanına sahiptir.

ÇALIŞANLAR MAHALLESİ (KALANAS)

                                                       

 

İlçenin güney  batısında yer alır. İlçeye 7 km.lik yarısı beton,kalan yarısı da asfalt kaplı yolla bağlanır. MAHALLESİ Tüfekçi MAHALLESİ altından sola dönerek  ve  Yenice  MAHALLESİ altından da sola dönerek  iki güzergahdan gidilir.

1950 Yılında devletin verdiği  tek komprosörle  kısa zamanda beden güçlerini de ekleyerek yolu tamamladıkları için  köy adları değiştiğinde  ÇALIŞANLAR MAHALLESİ oldu.

1942 yılında  ilçede bulunan tek telefon bu köye aitti. İlçenin en kalabalık MAHALLESİydü. Tüm  Holo köylerinin anası olduğu ve  ayrılarak  yeni köylerin oluştuğu  söylenir. İdari zorluklar nedeniyle   1948 yılında bölünmesinden oluşan

Dağardı   (Okşoho )MAHALLESİ

Küçükdoğanlı (Arhancelo )

Büyük Doğanlı ve

Yılmazlar (Kalis ) Köyleri( Sürmene İlçesine Bugünkü  ) Köprübaşı İlçesine bağlandı.Daha sonra geçim nedeniyle dışarı göç edenleri de eklediğimizde ilçenin en ıssız MAHALLESİne döndü.

MAHALLESİn yerleşim alanlarına göre mahalleleri.

1 -  Cami  Mahallesi.   2 – Düz  Mahalle .  3 – Orta   (Cilar )Mahalle  .  4  - Yeşiltepe (Kastro ) Mahallesi.  5  - Yeni (Ziza ) Mahallesi.

Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hicri 110 ve 1257 tarihli kayıtlara ulaşılmıştır. Hayvancılığa ve dışa bağımlı kapalı ekonomisi Çay ve fındık  üretimine döndü.

İlçenin güneyinde yer alıp ilçeye en uzak MAHALLESİmüzdür. Taşçılar MAHALLESİ ile iç içedir. O nedenle Taşçılar MAHALLESİ ile  Çayırbaşı MAHALLESİ birbirini tamamlar. Çünkü aynı coğrafya içinde yer alırlar. Arazileriyle evleri iç içedir. Örneklemek gerekirse Taşçılar MAHALLESİ girişinde tam merkez de yolun altında  Bugünkü (2008) Çayırbaşı  Muhtarının evi vardır.

Yerleşim Yerlerine Göre Mahalleleri :

1 - Merkez  Mahallesi.   2 - Çalık  Mahallesi.

İlçeye uzaklığı 6-10 Km. arasında değişir. Yolun % 60 i betondur. Ulaşım ve haberleşme sorunu yoktur.

Ekonomisi  önceleri  hayvancılığa  dayalıyken   yerini çay ve fındığa yönelmişse de dışa bağımlı kapalı bir ekonomisi vardır.

 

GÜLEN MAHALLESİ

                                                    

İlçenin kuzeybatısında  yer alır  . İlçeye en uzak noktası  8-9 km. merkezine olan uzaklığı 3-6 km. arasında değişir.  Tamamen beton yol ağına sahiptir.

1486    -  1515 -   1553  -  1583  tarihli tahrir defterlerin de   “ Karye’i  Ohlara  nam-ı diğer VİSİR “ olarak

Kayıtlıdır. İncelemelerden anlaşıldığına göre  kuruluş tarihi çok eskilere dayanır  ve   ilk  yerleşenlerin  Hititlerin  bir  kolu  olduğu  ağırlık  kazanmaktadır.ilçemizin ilk üç yerleşim birimlerinden biridir.Kuman ve Kıpçak Türkleri tarafından  şenlendiğine dair kayıtlar  ağırlıklı olanlarıdır.

Yerleşim yerlerine  göre  Mahalleleri :

Yeni Cami (İfteriyon) Mh.    -   Bozdağ  (Gazeno ) Mh. –Yeşilalan  (Rimandoz )Mh.-  Kalkınma (Büyük Cami )Mh. – Sehiller –  Kirazlık ( Zahameya)

Ekonomisi hayvancılık,çay ve  fındık üretimine  dayalı kaplı ekonomisi var.

YÜ (VİSİR )                                  

ÇAYIRBAŞI (FOTRAKAN – HAVAŞOÜLEN MAHALLESİ

                                                       

                                                                    

İlçenin kuzeybatısında  yer alır  . İlçeye en uzak noktası  8-9 km. merkezine olan uzaklığı 3-6 km. arasında değişir.  Tamamen beton yol ağına sahiptir.

1486 -1515 -1553 -1583  tarihli tahrir defterlerin de   “ Karye’i  Ohlara  nam-ı diğer VİSİR “ olarak

Kayıtlıdır. İncelemelerden anlaşıldığına göre  kuruluş tarihi çok eskilere dayanır  ve   ilk  yerleşenlerin  Hititlerin  bir  kolu  olduğu  ağırlık  kazanmaktadır.ilçemizin ilk üç yerleşim birimlerinden biridir.Kuman ve Kıpçak Türkleri tarafından  şenlendiğine dair kayıtlar  ağırlıklı olanlarıdır.

Yerleşim yerlerine  göre  Mahalleleri :

Yeni Cami (İfteriyon) Mh. - Bozdağ  (Gazeno ) Mh. –Yeşilalan  (Rimandoz )Mh.-  Kalkınma (Büyük Cami )Mh. – Sehiller –  Kirazlık ( Zahameya)

Ekonomisi hayvancılık,çay ve  fındık üretimine  dayalı kaplı ekonomisi var.

YÜ (VİSİR )

GÜNEBAKAN (ZENOZENA ) MAHALLESİ

                                                              

İlçemizin güneybatısında  yer  alır.  Holo  Gurup köylerinden biri olup ilçeye  8 km.lik yol ağıyla bağlıdır. Yolun  hemen hemen tamamı betondur.

1517  tarihli  tahrir defterlerinde ayrıntılı olarak yer alan “Hola-i  Kebir “ Büyükhol  bölümüne  yer alır. O günkü   Büyük   Hol  tabir  edilen ve  7   köyden biri olan Günebakan  son yerleşim birimlerinden biri olup Çalışanlar MAHALLESİnden ayrılıp bağımsız köye dönüştüğü bilinmektedir.  Yine son    yıllarda  büyük bir gelişme  göstermiştir. Hemen hemen  her evden bir kişi yurt  dışındadır. Bu nedenle  İlçenin Avrupası  olarak da anılır.

Ekonomisi:Kısmen hayvancılığa, Çay ve fındığa bağlı ekonomiye sahiptir.

 

ORMANCIK (  MAKİDANOS) MAHALLESİ

                                                     

                                                                                     

İlçenin güneyinde yer alır.İlçeye 7 km. mesafede olup,yolunun çoğunluğu betondur. MAHALLESİn tarihçesi hakkında kesin bilgiye ulaşamadık.Söylentilere göre Padişahlık döneminde Of ‘da görevli bir memurun üç çocuğu tarafından yerleşime açıldığı,daha sonra Holo ‘nun diğer köylerinden ve Of ‘dan gelenler tarafından  gelişmiş.

İlçenin değişmez olgusu  olan   göç  bu  MAHALLESİmüzün   de  canlılığının  kaybına neden oldu. Ana gelir kaynağı  çay  ve  fındık   olup, dışa bağımlı ekonomisi var.  Ulaşım   sorunu   yok.

1877 Trabzon Salnamesi 9. Cildinin 235 ve 243. Sayfalarında iki  ayrı  isimle  (Holo  Makidanoz  - Makidinos ) Karyesi  diye  yer  alır. Sayfa 235 da  34  Hane   150  Nüfus,   -   sayfa 241  de 13  Hane  62  Nüfus  kayıtları görüldü.

Yerleşim Alanlarına  Göre  Mahalleleri .

Yenicami  Mh.  – Kasran   Mh.  -    Kocaali (Kocalando ) Mh. -  Arduç   Mh. -  Haci Hüseyin Mh.- Arduç   Mh. -  Varhal  Mh.

 

TAŞÇILAR (FOTGENE) MAHALLESİ

                                                             

                                                                

6 km. olup yolun çoğunluğu beton  kaplamadır. En uzak noktası 12 km. dir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1650-1700 yıllarına ait kalıntılara rastlamıştır.

Yerleşim yerlerine göre mahalleleri.

1  - Kirazlık (Limnanos ) Mahallesi.  2  - Orta  (Anemoraş) Mahallesi. 3  - Merkez  Mahallesi.  5  - Yığımlı (Zamano ) Mahallesi.

Taşçılar MAHALLESİ  coğrafı konumu itibariyle  Çayırbaşı ve  Tüfekçi MAHALLESİ ile iç içedir. Sorunlarının çoğu çözülmüştür. Her köy gibi fındık ve çaya dayalı  ekonomisi vardır. Dışa bağımlı olup  kısmen de hayvancılık devam etmektedir.

 

TÜFEKÇİ  MAHALLESİ(ARŞELA ) MAHALLESİ

                                                       

 İlçenin güneyinde olup İlçeye en yakın (3 km. ) ikinci MAHALLESİdür. Tarihi yerleşimi ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.

1877 Trabzon Salnamesi  9. Cilt,  233.  Sayfadaki  gurup köylerinden ilkidir. Onların tarihi ile aynı özellikleri taşır.  Bir  bölümü Ormancık tarafında bir bölümü de  Yenice  MAHALLESİ ne  sınır  merkezi de Çalışanlar ve  Taşçılar la sınır olup üç yerleşim biriminden meydana gelir. Ekonomisinin temelini çay ve fındık oluşturur.  Dışa bağımlı  kapalı ekonomiye sahiptir. Merkezin de bulunan dükkanlar  göçler nedeniyle  tamamen  kapanıp  canlılığını kaybetmiştir.

 

YENİCE MAHALLESİ (MARDADAS ) 

                                                   

 İlçenin güney batısında olup, ilçeye 4  km. mesafededir. MAHALLESİn %80  i beton olup kalanı içinde çalışmalar devam etmektedir. MAHALLESİn tüm yerleşim alanları makas yollarla birbirine bağlı olduğu gibi  üst  bölümünden  Kondu ve Güney Mahalleleri ile bağlantılıdır.

Yerleşim alanlarına göre Mahalleleri.

1  - Orta  Mahalle.   2  - Karşı (İskampo ) Mahallesi.  3  - Aşağı veya  Baykas  Mahallesi

Köy önceleri Günebakan  MAHALLESİne  bağlı olduğu için tarihi bilgilerini Günebakan MAHALLESİnde aramalı. Yönetim güçlüğü nedeniyle  ayrılıp  müstakil köye dönüştüğünde  Zaimler  adını almışsa da uzun sürmemiş  adını  Yenice olarak değiştirmiştir.

 

ZİNCİRLİTAŞ (VECCENO ) MAHALLESİ

                                                    

                                                              

İlçenin güneydoğusunda ve güneyinde yer alan iki yerleşim alanına sahiptir. Yerleşim alanlarını  Solaklı  Deresi birbirinden ayırır. İlçeye en yakın (2 km.)  mesafededir.

MAHALLESİn doğusundaki yerleşim yerinde bulunan Veceno  nun doğusunda  iki kütle  kaya mevcuttur. Kayalardan birinin  üstünde bulunan  kale kalıntılarının  yapı şeklinden  Cenevizli ler tarafından  yapıldığı kanaati hakimdir. Bu nedenle  MAHALLESİn Cenevizli  ler tarafından kurulmuş olabileceği  düşüncesi ağırlık basmaktadır.Köy  Kabataş (Fotinos ) MAHALLESİne bağlıyken   idari yapı zorluğu nedeniyle   1954  yılında Kabataş  dan ayrılıp bağımsız  köye  dönüştü. Köy üstündeki iki kaya kütlesinin  zincirle birbirine  bağlı olduğu efsanesi dikkate alınarak köye  ZİNCİRLİTAŞ  adı verildi. Yerleşim alanlarının adları  Veceno ( Yeşilalan )  Promut ( Çatalsu )  olarak anılmaktadır.

Tarla olan arazilerinin çoğunluğu fındığa dönüştürüldü. Kısmen da çay mevcut olup bu iki ürün dışında  dışa bağımlı kapalı ekonomiye sahiptir.

 

Kaynak: Fahri Düzenli